միայնակ


միայնակ
միայնակ

Dasnabedian 1995: 457

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 20,35
unique

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՄԻԱՅՆԱԿ — ( ) NBH 2 0268 Chronological Sequence: 5c, 8c, 12c ա.մ. μοναδικόν, μοναδικῶς singularis, rius, rie. Մի միայն. միակ. եղական. անհամեմատ. եւ Առանձական. առանձինն. *Բազումք անուանեալք տիգրան, մի է եւ միայնակ ʼի հայկազանցս, որ զաժդահակ եսպան. Խոր. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՆՁՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c մ. Նոյն ընդ ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ ըստ ամենայն նշ. ἱδίως, ἱδικῶς proprie, peculiariter, seorsum Իբր Յատկապէս. որպէս սեպհական եւ իւրուրոյն. մասնաւորաբար. որոշակի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԻԱԿԻ — ( ) NBH 2 0265 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա.մ. ՄԻԱԿԻ ՄԻԱԿԻՆ. Միականապէս. միայնակ. եւ Միական. *Որ զահաւոր զառիւծն միայն միակին հեղձուցանէր. Ոսկ. ի հերոդ. (յն. միայնակ:) *Եւ ըզլեզուսըն միակին՝ զայն խառնակեաց յեօթանասնին. Յիսուս որդի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՆԿԵՐ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c, 14c ա. ԱՆԸՆԿԵՐ (գրի եւ ԱՆԸՆԳԵՐ). Չունօղ զընկեր, կամ զհաւասար. անօգնական. միակ. առանձին. ... *Զի մի՛ անընկեր մնասցէ, խառնէ զնա ընդ երկուսն եւս. Ոսկ. գծ.: *Խոտեալ ընկենուք զմիոյ անընկեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՆՁԻՆ — ( ) NBH 1 0284 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.մ. ԱՌԱՆՁԻՆ կամ ԱՌԱՆՁԻՆՆ ἵδιος proprius, ἱδίως proprie Որպէս թէ Առ անձին եւեթ. ինքեան միայնոյ. Անձին իւրում սեպհական. յատուկ. իւրական. մասնաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0284 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 12c մ. Նոյն ընդ վերնոյն (=ԱՌԱՆՁԻՆ) ըստ ամենայն նշ. որպէս Յատկաբար. որոշակի. մասնաւորապէս. *Երեմիաս զորդւոյ կերպարանս առանձնաբար մեզ առաջի դնէ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ: *Տանի ապաքէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵԶՈՒՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0647 Chronological Sequence: 6c մ. Իբր եզակի ունելով զանձն. այսինքն առանձինն. միայնակ. մինաւորիկ, մինակուկ. *Եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՈՒ — (երկու (ուղղ. եւ գործ.) երկուց, երկուս (հյց. եւ ուղղ.)) NBH 1 0698 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 14c ա. δύο duo, duae Միութիւն կրկնեալ. կէսն չորից. ... *Զերկուս լուսաւորսն: Երկու երկու: Երկուս երկուս: Լաւ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՄԱԹՈՂ — ( ) NBH 1 1039 Chronological Sequence: 13c ԿԱՄԱԹՈՂ ԼԻՆԵԼ. Կամաւ ʼի բաց թողուլ. հրաժարել. *Կամաթող լինի աթոռոյն, եւ բնակէ միայնակ. Ուռպել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱԿ — I. (ի, աց.) NBH 2 0015 Chronological Sequence: Early classical, 5c ա.գ. եբր. խում. Համակեալն ʼի գոյն խառն ընդ սպիտակ եւ ընդ սեաւ. գորշախայտ. ... *Զամենայն արօտական զհամակ յօդեաց: Զամենայն համակս յօդեաց. Ծն. ՟Լ. 32. 35: *Եթէ ծնանիցին սպիտակս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԵԿՆԱԿ — (ի.) NBH 2 0243 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c ա. ἔν, μόνος, μοναχός, μενόμενος unum, unicus ἀπλοῦς simplex μονοειδής unius formae ἑξαίρετος, διάφορος exemptus e numero, eximius, differens. Մեկին (առաւել ըստ ՟Ա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.